top of page
Artboard 6.jpg

CONTACT

สำนักงานใหญ่

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

1126/1 อาคารวานิชเพลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

1126/1 อาคารวานิชเพลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

icon line-01.png
icon_fb-ig-01.png
icon_fb-ig-02.png

บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด

ไส้กรอก

เลขที่ 1/11 หมู่ 8 ถนน มิตรภาพ ตำบล สูงเนิน อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30170

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ไก่ปรุงสุก

87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120

bottom of page